FOF-2021-A -1281 Pályázat összefoglalója

Tréning a társadalmi szerepvállalásért azaz „Érzékenyítés a Praktiker Házaiban”

Megváltozott munkaképességűnek (MMK) tekinthető az a személy, akinek az egészségkároso-dását vagy fogyatékosságát a rehabilitációs hatóság szakemberei szigorú szabályok alapján, komplex vizsgálat keretében, munkaerő-piaci szempontok alapján vizsgálják, és a folyamat során megállapítják, hogy az állapot hogyan befolyásolja a munkavégzési, illetve munkaválla-lási képességet. Azonban a szabályok mögött sorsok és emberek vannak, akik a lehetőségeik-hez mérten dolgozni szeretnének. Egyre több cégnek kell és szükséges felismernie, hogy kis odafigyeléssel és nyitottsággal számos területen van mód megváltozott munkaképességű kol-légák bevonására a munkába.

A tréning során együttműködött a Kapcsok Alapítvány (civil szervezet) a Praktiker Kft. kereskedelmi céggel. Az ágazatközi együttműködés nem az első volt, az elmúlt években már megelőzte néhány kisebb projekt e témában.
(www.kapcsok-gyor.hu)
Programunk 3 részből állt, melyek szorosan kapcsolódtak egymáshoz.

1. Érzékenyítő tréning a Praktiker dolgozóinak
Érzékenyítő tréningünk az elfogadást és befogadást segíti elő. A Praktiker olyan munkáltató, ahol a megváltozott munkaképességű dolgozók nem csak dolgoznak, hanem közösséget is találnak. Ezeknek a közösségeknek a működését, a megváltozott munkaképességű emberek integrálódását segítettük elő tréningünkkel.
A tréning során a résztvevők számára kinyílt egy olyan világ, amit eddig kevéssé ismertek. Megtapasztalhatták azt, hogy minden ember egyedi és különleges. Megismerték azokat az emberi sajátosságokat, ami eltér az átlagtól.
Választ kaphattak az alábbi kérdésekre. Hogyan lehet odafigyelni másokra úgy, hogy közben használom az erősségeimet? Hogyan lehet elfogadó légkört, előítélet mentes, befogadó hozzáállást teremteni a szűkebb környezetben? Nekem mi a szerepem?
A két szakember gyógypedagógus/tréner segítségével a részvevők megtanulhatták azt, hogy érdemes együttműködni, tenni egymásért. A kooperatív megoldások, az élményszerű hatások pozitív hangulatot varázsoltak a tréningen.
A tréning módszerei interaktívak voltak. Célja az volt, hogy a befogadó környezet érzékeny és megértő legyen.

Két részből állt:

 • Az első 60 percben – miután a külső és belső tulajdonságaikat felvállalták a kollégák egymás előtt – körül jártuk sok ismertetett kísérlettel a kognitív reprezentáció pszichológiai fogalmat, az előítéletet, az elvárásokat és az együttműködést. Majd részletesen, szemléletesen bemutattuk a fogyatékossági kategóriákat. A téma megértését – a tematikához szorosan kapcsolódó – filmekkel támogattuk meg.
 • A második 60 perceben szituációs gyakorlatokkal szerepekbe helyezkedhettek, emberi értékeket jelöltek meg vagy éppen csoportos feladatban konszenzusra kellett jutniuk.

A tréning végén kértük, hogy írják fel a lapra mit visznek haza magukkal:
Tanulságos, hasznos, kinyitja a szemet a világra, nagyobb figyelem egymásra, összetartás, elfogadás, ráébresztés, elgondolkodtató, mély érzések, megerősítés, pozitívum, barátság, érzelem, érzelmi feltöltődés, vidámság, nyugalom, nyitottság, változás, ne ítélj elsőre!, befogadás, béke, megbecsülés, még több empátia, öröm, támogatás, tapasztalat, neveltetésemből ezt már tudtam, elégedettség, kommunikáció, együttérzés, boldogság, érzelmi különbség, megértés, elfogadás és türelem, gondolkodás, tolerancia, kapcsolatok, hiány, remény, segítség, őszinteség, másnak lenni, önzetlenség, hit, tudás, törődés, lojalitás, tolerancia, nyitottság, meghatódottság, imagine, lélek, szeretet, élmény, plusz, kollégákkal való ismerkedés, nézőpontok megismerése, amit megszerzünk az életben a halál után nem visszük magunkkal, felkavaró.

A tréninget elégedettségi kérdőívvel és egy tanúsítvánnyal zártuk.
A Tanúsítványon ez áll:
A tréningen való részvétel attitűdalakító hatással odafigyelésre, empátiára és a “normálistól “, a megszokottól való eltérés elfogadására nevel.

2.Mentálhigiénés beszélgetés a megváltozott munkaképességű dolgozókkal
Ahhoz, hogy valaki beilleszkedjen egy közösségbe, a közösségnek és az egyénnek is tennie kell. A közösség nem lesz kirekesztő, ha az egyén nem rekeszti ki magát. A beszélgetés olyan témákat érintett, amely segít lebontani a kommunikációs gátakat, miközben felszínre hozza az esetleges problémákat.
Szó volt a továbblépés lehetőségeiről, a megküzdés formáiról, a szokásostól eltérő állapotokról.
Közösen próbáltuk meg a felmerült helyzetekből a lehető legtöbbet kihozni.
A mentálhigiénés beszélgetések négyszemközt és bizalmas helyzetben zajlottak, titoktartás mellett.

A mentálhigiénés beszélgetéseknek több célja volt:

 • Kérdésként merült fel, hogy érzik magukat az áruházban?
 • Milyen esetekben szorultak, szorulnak segítségre?
 • Betegségük, fogyatékosságuk mennyire jelent nehézséget a munkavállalásban?
 • Kérnek-e valamilyen segítséget, támogatást tőlünk?

A beszélgetések során megismerhettünk különböző élethelyzeteket, elakadásokat, de többször találkoztunk pozitív látásmóddal, optimizmussal.
A beszélgetés során kapcsolati kérdések, nehézségek is felmerültek.
Jó volt egy kicsit átbeszélni a megváltozott munkaképességű dolgozókkal azt, hogy éppen mi nyomasztja őket vagy mire büszkék. Igyekeztünk megértően feléjük fordulni, bár az egyszeri találkozás többre nem volt elég, csak arra, hogy meghallgassuk őket. Az energikusságuk, optimizmusuk számunkra is nagy motiváció volt. A beszélgetés során örömüket és fájdalmukat is megoszthatták. Felemelő érzés volt hallgatni az utolsó stádiumos rákos beteg jövőbe tekintését, a siket-néma dolgozó kommunikációs megoldásait, a gerincbeteg munkához való viszonyát vagy az alkoholbeteg stratégiai megoldásait, hogy tisztán tudja tartani magát.
Segítettünk a dolgozóknak összegyűjteni erőforrásaikat, pozitív viszonyulásaikat. Több esetben elhangzott, hogy a Praktikert családjuknak tekintik és nem szívesen válnának meg tőle. Sőt, ez a munkahely számukra az életben tartásuk fő pillére. Lojalitásukat mindig nagyon kihangsúlyozták. Sikerült a hallássérült dolgozónak tanácsot adni jogosultságainak intézéséhez, vagy egy frissen műtött CI-vel (cochleáris implatátum) kollégának szurdopedagógiai segítséget nyújtani. Több esetben előfordult, hogy gyógypedagógiai tanácsot kértek. Egy-két esetben hangzott el konkrét kérés a vezetőhöz általunk közvetítve.
Minden esetben a MMK dolgozó hozta a témát, melyről beszélni akart. Amennyiben jelen volt aznap az áruházban, úgy szívesen részt vett a személyes beszélgetésen. Előfordult az is, hogy csak a beszélgetés miatt jött be aznap.
Akik szabadnaposak vagy szabadságon voltak a tréning napján, online beszélgetés lehetőséget ajánlottunk fel.
Összeségében elmondható, hogy a személyiség nagy mértékben befolyásolta az MMK munkavállaló befogadását.

3. Áruházvezetőkkel személyes beszélgetés

A program egyedisége olyan innováció a Praktiker Kft. életében, amely hosszú évekre meghatározó irányultságot ad a vezetőknek és az ott dolgozóknak. A tréning és a coaching gyakorlatorientált volt, ami lehetővé tette a különböző módszerek begyakorlását.
A vezetővel való személyes beszélgetések során összefoglaltuk a tréningen tapasztaltakat és az MMK munkavállalóval átélt élményeinket.

Fontosnak tartottuk ezt, mert:

 • ha a vezető is részt vett a tréningen, akkor láthatta a csapatát a témában megnyilvánulni.
 • ha nem tudott részt venni, akkor célszerűnek tartottuk beszámolni a tapasztalatokról a helyszínen.
 • az MMK munkavállalók mindannyian hálásak a befogadó munkahelynek és ezt mi hangsúlyosabbá tettük.
 • a munkavállalók a tréning során nyitottabbá váltak, így közléseik között találtunk olyan információt, melyet a vezetőknek fontos volt tudniuk.

A tréningek és coachingok jelenleg fennálló igényeket elégítettek ki. A program túlmutatott önmagán, olyan szemléletet nyújtott, ami megváltoztatja a dolgozók attitűdjét, „közvéleményét”, amelynek alapja az empátia és szociális érzékenység.

Egyéni válaszok  (32 válasz)

Szerintem a vezetőség irányába mindenképpen tovább kellene vinni az itt hallottakat, hátha elfogadóbbak lesznek ők is.

Komplexebb információ átadás arról, hogy pontosan miként és hogyan tehetjük könnyebbé mindenki számára a közös munkát. ( Ha van rá lehetőség egyéni tanácsadás – elbeszélés.)

Köszönjük az ismereteket!

Kívánom, hogy rendszeresek legyenek ezek a tréningek! Kérném tolmácsolni a vezetőink felé, hogy adják meg a lehetőséget a munkavállalóim összeségének ezt a fantasztikus élményt.

Más értékrenddel rendelkezünk. Mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, ilyenkor gondolkodom el igazán, hogy a mindennapi gond mennyire is számít, mikor másnak, számunkra természetese dolgok nehézséget okoznak pl.: zebrán átkelés vagy a társadalom egész tagjának lenni.

Nagyon sok tapasztalattal és sok tanulsággal tudok hazamenni erről az oktatásról.l

Ilyen fajta tréninget mindenkinek végig kell csinálni!

Jó volt újra emlékezni, hogy jobban figyeljek az embertársaimra.

A szereplés az Önök munkája. Sokan nem szeretnek szerepelni és ezért nem voltak annyira aktívak a kollégák.

Szerintem a mai világban szükség van ilyen programokra.

Hasznosnak tartottam a tréninget, mivel szükség van ilyen jellegű dolgok nyílt megbeszélésére.

Több képzésre tréningre lenne szüksége mindenkinek.

Nagyon hasznos volt a tréning. Több ilyen jellegű tréningre lenne szükség. Köszönöm.

Több ilyen tréningre volna szükségünk, nagyon elégedett vagyok az előadóval és az előadással. Hasznát fogom venni az itt elhangzottaknak.

Tartalmas órákat töltöttünk, köszönjük!

Sokkal többet adott, mint reméltem!

Sok mindent tanultam a mai nap, köszönöm!

Szívesen segíteném az Alapítvány munkáját!

Minden kollégához el kellene jutnia ezeknek az információknak. Több ilyen oktatást!!!!Minden kolléga részére nem csak 10 dolgozó részére áruházi szinten.

Jól eső érzés volt résztvenni a tréningen. Köszönöm

Legyen még több ilyen tréning a többi kollégának , vezetőnek is akik még nem vettek részt ilyen tréningen.

A tréning elnevezése miatt voltak előítéleteim. Az elfogadást a megértést kell elősegíteni nem „érzékenyíteni”.

Nagyon köszönjük a tréninget, nagyon hasznos volt. Nagyon jó hangulatban tapasztaltunk meg jó dolgokat.

Barátságos kisképzés volt.

Tanulságos volt. Köszönöm!

Köszönjük a mai délelőttöt és gondolatokat!

Ilyen szinten még nem foglalkoztam a kérdéssel. De köszönöm.

Jó lenne ha minden munkavállaló részt tudna venni ilyen tréningen.

Hasznosnak találtam a tréninget és bár először óczkodtam tőle, utólag úgy érzem lehetett volna hosszabb is.

Köszönöm

Hangulatos, vidám, hasznos tréning volt. Jó időbeosztás, jó videók. Személy szerint nagyon jól éreztem magam! Köszönöm szépen

Nagyon elgondolkodtató volt, jó volt beszélgetni erről a témáról, feltöltődtem, jó volt látni a többiekben az együttérzést, a pozitív gondolatokat.

Egyéni válaszok (12 válasz)

Több tréning!

Köszönöm, sokat segített, igyekszem ezen az úton folytatni az életem.

Jól éreztem magam

Segítő stílusa nagyon pozitív

90%-os utazási kedvezmény

A munka számukra minden. Fontos, hogy legyen feladatunk. Visszajárnak  a vevők hozzánk.

Köszönöm, hogy foglalkozik velünk. Visszavett óraszám a nyugdíj előtt , nem volt fair.

A feladat, hogy minden nap be kell jönni, ez tart életben.

Nem tudom elfogadni az állapotomat 2020 óta vagyok MMK.

Motivál a halló társadalom, egyébként ellustul az ember.

A hallássérültek között lelki felüdülés lenni, pihen a lelkem.

A jelnyelvet nem tanultam meg, mert az hátráltatja az integrációt.

Összegzés:

A Praktiker Kft. élen járt már 2019-től a MMK munkavállalók befogadására. Magyarország kormánya (többek között) az EFOP programmal is ösztönözte a munkavállalókat arra, hogy nyitottak legyenek az alkalmazásra. Nemcsak a kedvező anyagi feltételek , hanem az MMK munkavállalók munkára való felkészítésében is nagy szerepe volt ennek a projektnek országszerte.

A Praktiker Kft. már korábban is érzékeny volt a társadalmi szerepvállalásra számos területen,  ahol az áruházuk jelen volt. Az ország 20 területén segítették, támogatták a helyi közösségeket úgy, hogy a helyi vezetőkhöz érkeztek be a kérések. Ebben az időszakban szervezett a Kapcsok Alapítvány kerekasztal beszélgetéseket az SNI gyermek/fiatal befogadására a munkaerőpiacra. Szakmai intézmények, civil szervezetek, érdeklődő vállalkozások és a média ült egy asztalhoz. A „wordl-café” módszerével jártuk körül a témát. Majd ebből a kezdeményezésből nőtte ki magát a mentori segítő feladat. Egy hallássérült fiatal integrációja első munkahelyére, mely a Kapcsok Alapítvány és Praktiker Kft. összekapcsolódását eredményezte a cél érdekében.

Jelen pályázatot az egyéni mentori munka inspirálta.

A FOF-2021-A-1281-es projekt célja volt, hogy az MMK munkavállalókat képes legyen megtartani a Praktiker Kft., illetve amennyiben lehetséges növekedjék a számuk.

A pályázat kezdetén 56 fő MMK munkavállalót tudott alkalmazni a Praktiker Kft., jelenleg is még 46 fő MMK munkavállaló van a vállalatnál.

Az eredményt befolyásoló tényezők:

 • Poszt-Covid hatásai a kereskedelemre
 • A vállalat stratégiai terve
 • A kedvezőtlen gazdasági változások
 • Az EFOP támogatottság folyamatossága
 • MMK munkavállaló személyisége, esetleges alkalmatlansága

Számunkra csupán a numerikus elemzés nem elegendő, úgy gondoljuk, hogy pályázatunk sikeres eredménnyel megvalósult. Miért is?

A Praktiker Kft. HR és CSR vezetője és csapata nagyfokú érzékenységgel képviselte a Kapcsok Alapítvány célkitűzéseit. Ehhez nagymértékben hozzájárult a Praktiker Kft. ügyvezetésének bizalma és támogatása. Legfőképpen pedig a helyi áruházvezetők nyitottsága az MMK munkavállaló befogadására, képzésére, megfelelő helyének megtalálására és megtartására.

Jelen projektünk a legjobbkor érkezett, hisz az MMK munkavállalók 82 %-a még most is az áruházakban van. Időszerű volt megfelelő ismeretekkel segíteni a közvetlen kollégákat és megerősíteni a vezetőket, hogy az MMK munkavállaló alkalmazása helyes döntés volt.

Látható a fenti elemzések alapján, hogy a téma nem volt könnyű, ám nagyon időszerű. Kimozdította a munkavállalókat a távolságtartásból és az MMK munkavállalók pedig hálásak voltak azért, hogy egyéni figyelmet kaptak. Mindenképpen közelített a két pólus egymáshoz.

 1. január 1-től még kedvezőbb lehetőségeket teremtettek a jogalkotók annak érdekében, hogy minél több MMK munkavállaló tudjon és akarjon valódi munkahelyet találni.

A projekt lezárásaként a Kapcsok Alapítványnak javaslatai az MMK munkaerő megtartására a következők:

 • Mentorok alkalmazása, a sikeres integráció okán.
 • Külsős (civil szervezet) segítség bevonása a mentori munkába.
 • Tréningek, melyek további gyakorlati ismeretet adnak a munkavállalóknak.
 • Más vállalatok MMK projektjeinek megismerése, abból ötletek adaptálása.

A mentornak fontos szerepe van a fogyatékos, a megváltozott munkaképességű személy munkahelyi beilleszkedésében és a munkaerőpiacon való megmaradásában.

A mentori szolgáltatás feladatai:

 • szükség szerint a képzésben részesülők benntartásának segítése, a lemorzsolódás elkerülése, a munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés elősegítése, a betanítás, a munkahelymegtartás segítése, az utókövetés, valamint az egyéni rehabilitációt támogató, segítő szolgáltatások szervezése, az életvitelt, munkavállalást segítő eszközök hozzáférésének szervezése,
 • egyéb tanácsadási módszerek és eszközök felhasználásával segíti a mentor a munkaerő-piaci integrációt és a munkaadók befogadóvá válását a megváltozott munkaképességű személyek iránt,
 • egyéb a munkáltató által meghatározott, a megváltozott munkaképességű, fogyatékos, sajátos nevelési igényű fiatal beilleszkedését, munkahelyének megtartását segítő feladatokat.

A Kapcsok Alapítvány bízik a Praktiker Kft. ügyvezetésének érzékenységében úgy, hogy a gazdasági adatok fontossága mellett az emberi erőforrás erejét is képes lesz figyelemében tartani.

 1. 06. 24.

  Nagy Eszter Mária
Kapcsok Alapítvány titkára